fbpx

 

WATER - MY STYLE - YOUR LIFE

záchrana - prevence - osvěta - kurzy - mládež - sport

 

 

KURZY A ŠKOLENÍ • POSKYTOVANÉ SLUŽBY • VODNÍ ZÁCHRANÁŘI • SPORT • KONTAKTY

 

Vodní záchranná služba Brno-město, z. s. (dále jen VZS BM) je nestátní nezisková organizace (zapsaný spolek). Naše organizace provozuje preventivní záchranářskou činnost a kvalifikovanou předlékařskou první pomoc na Brněnské přehradě a dalších lokalitách v Brně. 

VZS BM je také autorizovanou vzdělávací institucí MŠMT ČR. Pořádáme kurzy pro plavčíky: Záchranářské minimum (ZAM), Plavčík (PLA) a Mistr Plavčí (MPL). Dále v souladu s předpisy Státní plavební správy organizujeme kurz Vůdce malého plavidla (VMP). Také pořádáme autorizovanou zkoušku Instruktor plavání (IPL).

VZS BM úzce spolupracuje s Hasičským záchranným sborem, Zdravotnickou záchrannou službou, Městskou policií, Policií ČR a jsme členy Panelu NNO JmK.

Na VZS BM je pohlíženo jako na nezbytnou a vysoce specializovanou složku. Hlavní tíha a poslání činnosti spočívá v péči a vzdělání členů a mládeže, v zajišťování bezpečnosti při provozování různých sportovních akcí. Účastní se také akcí při rekreačních a zájmových aktivitách spojených s pobytem u vody a ve vodě. Významně se podílí na osvětě při poskytování první pomoci na suchu a ve vodě v řadách široké veřejnosti.

Naším hlavním posláním je preventivní činnost a poskytování první pomoci na hladině Brněnské přehrady a v její bezprostřední blízkosti.

Pořádáme také přednášky a předváděcí akce, vychováváme naše následovníky v kroužku Mladý vodní záchranář. Nedílnou součástí naší činnosti je i propagace a aktivní účast na závodech ve vodním záchranném sportu.

Více o nás: www.vzs-brno.cz