^ zpět nahoru

Přidej se k nám

Členská sekce

Děkujeme

Podporují nás

LÉTO S VODNÍKY
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Základní informace
 • turnusy od pondělí do pátku (9:00 - 17:00)
 • příchod možný mezi 8:00 - 9:00
 • odchod možný mezi 17:00 - 18:00
 • minimální věková hranice (ukončená první třída ZŠ)
 • základna VZS BM na Brněnské přehradě
 • kvalifikovaní a vyškolení instruktoři
 • dlouhodobá práce s mládeží - kroužek Mladý vodní záchranář
 • materiální vybavení
 • každé dítě obdrží účastnický diplom
Program tábora
 • prevence a bezpečnost u vody
 • vodní záchrana
 • první pomoc
 • ovládání plováku, kajaku, raftu, veslice...
 • zábava, hry, soutěže...
 • výlety, exkurze...
Cena

3 700 Kč

Cena zahrnuje:

 • stravu (oběd a 2 x svačina) a pitný režim
 • profesionální instruktory
 • zajištění pobytu na základně VZS BM
 • záchranné prostředky
 • zapůjčení plavidel a vybavení
 • ceny do soutěží
 • exkurze a výlety
 • programové náklady

Cena tábora se bude hradit převodem na účet dle zaslané elektronické faktury.

Slevy
 • dítě nebo rodič je člen VZS BM - 10 %
 • druhý a každý další sourozenec (stejný turnus) - 10 %

Slevy se sčítají.

Storno podmínky
 • do 80 dnů před zahájením tábora ve výši 20 % z ceny tábora
 • do 60 dnů před zahájením tábora ve výši 40 % z ceny tábora
 • do 14 dnů před zahájením tábora ve výši 80 % z ceny tábora
 • méně jak 14 dnů před zahájením tábora ve výší 100 % z ceny tábora
Strava a pitný režim
 • dopolední svačina
 • oběd (polévka a hlavní chod)
 • odpolední svačina
 • pitný režim během celého dne
Termíny
 • 14. 08. - 18. 08. 2017


PŘIHLÁŠKA

Údaje zákonného zástupce (rodiče)
Adresa (trvalé bydliště)
Kontaktní údaje
Doplňující informace

Pověřené osoby k vyzvednutí dítěte (pokud se liší od zákonného zástupce)

Údaje účastníka (dítěte)
Kontaktní údaje

Prohlášení o zdravotním stavu a zdatnosti

Informace o zdravotním stavu jsou striktně důvěrné a budou použity pouze pro vnitřní potřebu organizátora. Vodní záchrana a vodní záchranný sport jsou aktivity, které mohou být fyzicky náročné. Je zodpovědností každého účastníka tábora (jeho zákonného zástupce), aby posoudil, zda je dostatečně fyzicky zdatný a zdráv, aby se mohl praktického výcviku zúčastnit. Je nutné, aby instruktor věděl o možných zdravotních komplikacích. Pokud si nejste jisti, zda ze zdravotních důvodů kurz účastník zvládne, poraďte se s jeho lékařem.


Podmínky získání slevy

Jiný plátce

Vyjádření souhlasu

Prohlašuji, že mnou níže uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a že jsem byl jako poskytovatel údajů poučen o svých právech a povinnostech ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a souhlasím s jejich zpracováním, a to až do doby, kdy tento svůj souhlas písemně odvolám. S daty bude nakládáno v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.). Zároveň zpracovateli uděluji souhlas v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti se zasíláním informačních e-mailů. Dále uděluji souhlas s pořizováním obrazových či zvukových záznamů svého dítěte (dětí) a souhlasím s uveřejněním takto pořízených obrazových či zvukových záznamů na webových a facebookových stránkách organizátora. Odesláním vyplněného formuláře se zavazuji uhradit cenu tábora a souhlasím se zasláním elektronické faktury.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec